Jowonews

Logo Jowonews Brown

Kamus Basa Jawi Alus

0-9
A
Aben (Adu)
aben-aben = adu-adu; wadul; adon-adon
aben ajeng = adu arep; adhep-adhepan
dipun aben = diadu; didu; ditarungake
keaben = kaadu; diadu; didu; ditarungake
kula aben = aku adu; dakdu; dakadu; daktarungake
kula abenipun = dakadune; dakdune; daktarungne
ngaben = ngadu; ngedu
ngabenipun = ngadune; anggone ngadu
ngaben kula = ngadu aku; ngaduku; anggonku ngadu
ngaben panjenengan = ngadu kowe; ngadumu; anggonmu ngadu
pangaben = pangadu; pangedu; wong kang adu; cara ngadu
pangabenipun = pangadune; pangedune; wonge kang adu; anggone ngadu; carane ngadu

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Lantun (Larik)
dipun lantuni = dilariki; digawe larikan
kalantuni = kalariki; dilariki; digawe larikan
kula lantuni = daklariki
lantunan = larikan
lantunanipun= larikane
lantunan kula = larikanku
lantunan panjenengan = larikanmu
nglantuni = nglariki
panjenengan lantuni = koklariki; larikana
salantun = salarik
salantunipun = salarike; saben salarik
Lare (Bocah)
dipun larekaken = dibocahake; dianggep bocah
kelarekaken = kabocahake; dibocahake; dianggep bocah
kalarenen = kebocahen; keciliken (isih bocah)
kumlare = mbocahi; (tingkah lakune) isi kaya bocah
larenipun = bocahe; anake
lare kula = bocahku; anakku
nglarekaken = mbocahake; nganggep bocah
nglareni = mbocahi; tingkah lakune kaya bocah
panjenengan larekaken = kokbocahake; bocahna
salare kula = sabocahku; padha karo bocahku
salarenipun = sabocahe; karo bocahe sisan
M
N
O
P
Q
R
S
Sekul (Sega)
sekul kula = segaku
sekulipun = segane
sekul jagung = sega jagung
sekul panjenengan = segamu
sekul wuduk = sekul wuduk
Semah (Bojo)
dipun semah = dibojo; dipek bojo
kasemah = kabojo; dibojo; dipek bojo
kula semah = dakbojo; dakpek bojo
nyemah = mbojo; ngepek bojo
semahipun = bojone
semah kula = bojoku
T
U
V
W
Wulan (Sasi)
wulanan = sasen; saben sasi; bulanan; menstruasi
wulanipun = bulane; sasine
sewulan = sesasi
sawulanipun = sesasine; saben sasi
X
Y
Z

Simak Informasi lainnya dengan mengikuti Channel Jowonews di Google News

Bagikan berita ini jika menurutmu bermanfaat!

Baca juga berita lainnya...